Naša spoločnosť bola založená v roku 2004.

Firma sa zaoberá hlavne stavebným klampiarstvom pričom v tomto obore má najdlhšie skúsenosti, nakoľko vedúci klampiar má vo svojom obore prax od roku 1994.

Pri vypracovaní ponuky sa stále snažíme prihliadať na spokojnosť zákazníka, sme ochotný zabezpečiť čo najrôznejšie požiadavky, pri ktorých sa snažíme nájsť spoločné riešenie veľký dôraz kladieme na kvalitu, funkčnosť a nezávadnosť montážnych materiálov a vykonanie práce podľa technických noriem a parametrov.

Poskytujeme:

Nakoľko sa neustále snažíme skvalitniť našu prácu rozšírili sme od roku 2009 činnosti aj o:

Poskytujeme aj ďalšie činnosti ako:

Firma sa zaoberá aj:

Všetci naši pracovníci sú školení a pravidelne si dopĺňajú svoje odborné spôsobilosti na školeniach dodávateľských firiem :